ความพยายาม

posted on 14 Jan 2015 21:39 by theparlor
 
พิมพ์แล้วลบ คิดใหม่ พิมพ์ใหม่
ลบแล้วพิมพ์ใหม่ พิมพ์แล้วลบ
 
วนลูปชนิด ย้ำคิดย้ำทำ นั่งพิมพ์ลบ พิมพ์ซ้ำตั้งแต่หกโมงครึ่ง
สุดท้ายก็ไม่เขียนอะไร ส่งไปแต่หัวข้อ กับรูปภาพหนึ่งรูป
 
กดส่ง...
 
 
 
ตอบกลับทันที ...
 
 
Mail Delivery Subsystem. <mailer-daemon@googlemail.com>
 
 
.
 
ส่งใหม่อีกที
 
ไม่มีการตอบกลับ ทั้งจากระบบ และปลายทาง
 
.
.
 
สรุป ถึงมั๊ย

Comment

Comment:

Tweet